Όροι χρήσης

Για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου είναι απαραίτητη η αποδοχή των ακόλουθων όρων από το χρήστη: Οι πληροφορίες που παρέχονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές ή θεραπείες, για τις οποίες υπεύθυνος είναι ο προσωπικός ιατρός ή/και διαιτολόγος του κάθε αναγνώστη. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας του και οφείλει να συμβουλευτεί τον προσωπικό του ιατρό ή/και διαιτολόγο πριν ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα διατροφής. Ο δικτυακός τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος υγείας οποιουδήποτε χρήστη. Οι οδηγίες άσκησης είναι προϊόν προσωπικής θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εμπειρίας, και εναπόκειται στον αναγνώστη να κρίνει εάν θα τις υιοθετήσει ως έχουν ή εάν θα απευθυνθεί και σε κάποιον πιστοποιημένο ειδικό. Δια της αποδοχής των παρόντων όρων, ο χρήστης απαλλάσσει τον δικτυακό τόπο από οποιαδήποτε ευθύνη και απαίτηση αστικής ευθύνης.